onama1
Advokatski ured

Prebanić i Jusufbašić-Goloman

Zajednički advokatski ured Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman je sljednik Zajedničkog advokatskog ureda Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman, koji je osnovan još 1994. godine od strane advokata Bojane Tkalčić-Đulić (Ured).

O NAMA

Stručne pravne usluge u području financija

Ured redovno savjetuje najveće međunarodne financijske organizacije i banke u njihovim projektima financiranja privrednog i bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Među ostalim uslugama iz ove oblasti, Ured pruža pravne savjete o usklađenosti raznih vrsta ugovora sa propisima primjenjivim u Bosni i Hercegovini, obavlja due diligence lokalnih firmi i banaka za potrebe financiranja, usluge ugovaranja i registriranja sredstava osiguranja, te daje pravna mišljenja za potrebe kreditora.

Pravne usluge Ureda obuhvataju i savjetovanje u vezi sa pitanjima tržišta kapitala.