Advokat u saradnji

Biografija

Od 2007. godine pripravnik, a potom i saradnik u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Od oktobra 2012. godine upisana u Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine i radi kao advokat u saradnji sa Zajedničkim advokatskim uredom Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Pravni fakultet
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Položila pravosudni ispit

Položila advokatski ispit

  • Rođena u Travniku, Bosna i Hercegovina
  • Znanje jezika: engleski, bosanski / hrvatski / srpski
  • Od 2007. godine pripravnik, a potom i saradnik u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić, Adela Rizvić i Arela Jusufbašić-Goloman.
  • Od oktobra 2012. godine upisana u Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine i radi kao advokat u saradnji sa Zajedničkim advokatskim uredom Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Imate li neka pitanja?