Partner

Biografija

Od 2005. godine pripravnik, a potom i saradnik u Advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić i Olodar Prebanić.

Od februara 2009. godine upisana u Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine i postala partner u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Pravni fakultet
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Položila pravosudni ispit

Položila advokatski ispit

  • Rođena u Travniku, Bosna i Hercegovina
  • Znanje jezika: engleski, bosanski / hrvatski / srpski
  • Od 2005. godine pripravnik, a potom i saradnik u Advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić i Olodar Prebanić.
  • Od februara 2009. godine upisana u Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine i postala partner u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Imate li neka pitanja?