onama1
Advokatski ured

Prebanić i Jusufbašić-Goloman

Zajednički advokatski ured Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman je sljednik Zajedničkog advokatskog ureda Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman, koji je osnovan još 1994. godine od strane advokata Bojane Tkalčić-Đulić (Ured).

O NAMA

Tu smo kako bismo vam pomogli

Ured pruža savjete u vezi sa transakcijama koje mogu zahtijevati primjenu propisa o konkurenciji u Bosni i Hercegovini. Kako se radi o propisima, koji u praksi još uvijek pokazuju određene dileme u njihovoj primjeni, to ove usluge čine složenim i zahtjevnim.

Za svoje klijente Ured obavlja usluge pribavljanja odobrenjaza koncentraciju, te daje savjete o svim aspektima prava konkurencije. Na web stranici Konkurencijskog Vijeća Bosne i Hercegovine mogu se vidjeti i neki konkretni predmeti u kojima je Ured zastupao klijente u postupcima pred tim Vijećem.