Advokat u saradnji

Biografija

Od 2016. godine angažovana kao advokatski pripravnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Od 2019. godine angažovana kao stručni saradnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Od septembra 2022.godine upisana u Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine i radi kao advokat u saradnji sa Zajedničkim advokatskim uredom Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Pravni fakultet
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Magistrica prava
Završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje magistrice prava.

Položila pravosudni ispit

Rođena u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Poznavanje jezika: engleski, bosanski/hrvatski/srpski

Od 2016. godine angažovana kao advokatski pripravnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Od 2019. godine angažovana kao stručni saradnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Imate li neka pitanja?