KORPORATIVNO PRAVO

Ured je aktivno učestvovao u Projektu „Corporate Governance“ kojeg je u Bosni i Hercegovini financijski podržavao USAID.

SPOROVI

Osnivač Ureda, Bojana Tkalčić-Đulić, je prije advokature bila dugogodišnji sudija sudova različite vrste i nivoa, sa praksom u rješavanju građanskih...

STEČAJ I LIKVIDACIJA

Za potrebe svojih klijenata Ured obavlja i pravne usluge zastupanja i savjetovanja u postupcima likvidacije i stečaja domaćih kompanija i banaka.

ENERGY SECTOR

The Office provides consultancy within the energy sector, which, among other things, includes services of obtaining appropriate approvals from relevant authorities...

RADNO PRAVO

Ured redovno pruža savjete vezano za primjenu radnih propisa u Bosni i Hercegovini, priprema i analizira nove...

KONKURENCIJSKO PRAVO

Ured pruža savjete u vezi sa transakcijama koje mogu zahtijevati primjenu propisa o konkurenciji u Bosni i Hercegovini.

FINANSIJE

Ured redovno savjetuje najveće međunarodne financijske organizacije i banke u njihovim projektima financiranja privrednog i bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini.

PRIVATIZACIJA / AKVIZICIJE / ULAGANJA

Ured je samostalno ili u suradnji sa internacionalnim advokatskim društvima radio na većem broju projekata...