Transformirajte svoje poslovanje uz stručnost naših advokata – Pružamo vam sveobuhvatne pravne usluge kako bismo vam pomogli da postignete sve svoje ciljeve

Ured je aktivno učestvovao u Projektu „Corporate Governance“ kojeg je u Bosni i Hercegovini financijski podržavao USAID.

Stručne usluge pravnog zastupanja za društva – ostvarite povoljne ishode u parnicama s našim advokatskim uredom

Osnivač Ureda, Bojana Tkalčić-Đulić, je prije advokature bila dugogodišnji sudija sudova različite vrste i nivoa, sa praksom u rješavanju građanskih...

Lako pronađite najbolja rješenja u procesu stečaja i likvidacije sa našim iskusnim advokatima

Za potrebe svojih klijenata Ured obavlja i pravne usluge zastupanja i savjetovanja u postupcima likvidacije i stečaja domaćih kompanija i banaka.

Zaštitite svoje interese u energetskom sektoru uz stručne pravne usluge advokatskog ureda PJG

The Office provides consultancy within the energy sector, which, among other things, includes services of obtaining appropriate approvals from relevant authorities...

Stručne usluge iz radnog prava: oslonite se na Advokatski ured PJG za savjetovanje, analizu i zastupanje

Ured redovno pruža savjete vezano za primjenu radnih propisa u Bosni i Hercegovini, priprema i analizira nove...

Lako snalaženje u konkurencijskom pravu: Zatražite sveobuhvatne pravne usluge od naših stručnih advokata

Ured pruža savjete u vezi sa transakcijama koje mogu zahtijevati primjenu propisa o konkurenciji u Bosni i Hercegovini.

Stručne pravne usluge u području financija

Ured redovno savjetuje najveće međunarodne financijske organizacije i banke u njihovim projektima financiranja privrednog i bankarskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Privatizacija, akvizicija i ulaganja – stručne pravne upute za vaše poslovanje

Ured je samostalno ili u suradnji sa internacionalnim advokatskim društvima radio na većem broju projekata...