Advokatski ured Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman

je sljednik Zajedničkog advokatskog ureda Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman, koji je osnovan još 1994. godine od strane advokata Bojane Tkalčić-Đulić (Ured). Advokat Olodar Prebanić se Uredu priključio 1997. godine, a Arela Jusufbašić-Goloman 2005. godine.

Advokat Bojana Tkalčić-Đulić je s krajem 2018 godine odlučila otići u mirovinu i posljedično, prestati se baviti advokaturom, advokati i partneri Ureda Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman nastavljaju sa uobičajenim radom i dosadašnjom praksom Ureda, sa timom svojih saradnika.

OPŠIRNIJE O NAŠEM UREDU

Ured usko surađuje sa većim brojem međunarodnih advokatskih firmi na...

Naše usluge

Transformirajte svoje poslovanje uz stručnost naših advokata – Pružamo vam sveobuhvatne pravne usluge kako bismo vam pomogli da postignete sve svoje ciljeve

Ured je aktivno učestvovao u Projektu „Corporate Governance“ kojeg je u Bosni i Hercegovini financijski podržavao USAID.

Stručne usluge pravnog zastupanja za društva – ostvarite povoljne ishode u parnicama s našim advokatskim uredom

Osnivač Ureda, Bojana Tkalčić-Đulić, je prije advokature bila dugogodišnji sudija sudova različite vrste i nivoa, sa praksom u rješavanju građanskih...

Lako pronađite najbolja rješenja u procesu stečaja i likvidacije sa našim iskusnim advokatima

Za potrebe svojih klijenata Ured obavlja i pravne usluge zastupanja i savjetovanja u postupcima likvidacije i stečaja domaćih kompanija i banaka.

Zaštitite svoje interese u energetskom sektoru uz stručne pravne usluge advokatskog ureda PJG

The Office provides consultancy within the energy sector, which, among other things, includes services of obtaining appropriate approvals from relevant authorities...

Stručne usluge iz radnog prava: oslonite se na Advokatski ured PJG za savjetovanje, analizu i zastupanje

Ured redovno pruža savjete vezano za primjenu radnih propisa u Bosni i Hercegovini, priprema i analizira nove...

Lako snalaženje u konkurencijskom pravu: Zatražite sveobuhvatne pravne usluge od naših stručnih advokata

Ured pruža savjete u vezi sa transakcijama koje mogu zahtijevati primjenu propisa o konkurenciji u Bosni i Hercegovini.
Pozovite nas

Zahtjev za konsultacije

Veličina našeg Ureda omogućava nam da posvetimo posebnu pažnju svakom vašem pitanju. Nakon poziva trudimo se da dobijete detaljne i pravovremene informacije od našeg advokatskog tima.

Ukoliko imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte:

Tel: + 387 33 263 800
Fax: + 387 33 263 801
Email: info@pjg.ba