Stručni saradnik

Biografija

Od 2022. godine angažovana kao advokatski pripravnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Međunarodno pravo
Diplomirala Međunarodno pravo 2018. godine na Američkom Univerzitetu u Bosni i Hercegovini.

 

Magistrica ljudskih prava
Završila postdiplomske studije na Evropskom regionalnom Master programu u oblasti demokratije i ljudskih prava u Sarajevu i Bolonji i stekla zvanje magistrice demokratije i ljudskih prava 2021. godine.

Rođena u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Poznavanje jezika: bosanski/hrvatski/srpski, engleski i francuski

Od 2022. godine angažovana kao advokatski pripravnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Imate li neka pitanja?