Obraćanje partnera – osnivača prilikom odlaska u penziju.

Poštovani klijenti,

Nakon doista duge, bogate i iznimno zanimljive karijere u pravosuđu i advokaturi, ocijenila sam da je došlo vrijeme kad se u većoj mjeri treba posvetiti privatnom životu, pa sam se sa početkom ove godine odlučila prestati baviti karijerom sa nadom da će biti vremena i prilike za nove životne izazove.

Za taj korak se, zajedno sa svojim najbližim kolegama u Uredu, pripremam već par godina u kom periodu sam obavljanje advokatskih usluga najvećim dijelom prepustila kolegama, a za sebe zadržala uglavnom menadžerske poslove, pa se sada moj odlazak pokazuje kao prirodan i očekivan korak.

Sa velikim zadovoljstvom mogu reći da su svi članovi Ureda zapravo „moja djeca“, probrana kao najbolji među svim dobrim kolegama, kojima sam bila neka vrsta mentora. Ured stoga nastavlja sa radom sa istom posvećenosti i kvalitetom, pod izuzetno vrijednim vodstvom starijeg partnera Olodara Prebanića. To je kolega sa kojim sam najduže radila i uspješno okončala brojne projekte klijenata. Uz njega je i naša partnerica Arela Jusufbašić-Goloman, već godinama uspješna advokatica čiju ozbiljnost u pristupu uslugama i kvalitet rada klijenti izuzetno cijene. Svi ostali advokati i saradnici su neizostavan dio uspješnog tima Ureda.

Na kraju, želim vam svima nastavak uspješne saradnje s Uredom i zahvaljujem na dosadašnjem i budućem povjerenju.

Januar 2019. godine

S poštovanjem,

Bojana Tkalčić-Đulić

“The deeply experienced founding partner Bojana Tkalcic-Dulic is highly respected in the corporate market.”

Stariji Partner

Biografija

U dvogodišnjem mandatu bila na funkciji pomoćnika ministra pravde Bosne i Hercegovine. 1994. godine osnovala je vlastiti advokatski ured. Stariji je partner i menadžer u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman. U više navrata bila je član Komisije za polaganje pravosudnih ispita i Komisije za sudije za prekršaje. Dugogodišnji član Upravnog odbora Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine.

Pravni fakultet
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, te kao student generacije dobitnica je specijalne diplome i zlatne značke Univerzitetske Fondacije “Hasan Brkić”

Magistra pravnih nauka
Završila postdiplomske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i stekla zvanje magistra pravnih nauka

Položila pravosudni ispit

Položila advokatski ispit

  • Rođena u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  • Znanje jezika: engleski, bosanski / hrvatski / srpski

Funkciju sudije na građanskim, radnim i privrednim sporovima obavljala u:

  • Općinskom sudu II Sarajevo
  • Sudu udruženog rada Sarajevo
  • Sudu udruženog rada Bosne i Hercegovine

Imate li neka pitanja?