Advokat u saradnji

Biografija

Od 2012. godine angažovana kao pripravnik, a od 2016. godine kao stručni saradnik u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Od januara 2018. godine upisana u Advokatsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine i radi kao advokat u saradnji sa Zajedničkim advokatskim uredom Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Pravni fakultet
Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Položila pravosudni ispit

Položila advokatski ispit

  • Rođena u Bosanskom Novom, Bosna i Hercegovina
  • Poznavanje jezika: engleski, njemački i bosanski / hrvatski / srpski
  • Od 2012. godine angažovana kao pripravnik, a od 2016. godine kao stručni saradnik u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Imate li neka pitanja?