Senior partner Olodar Prebanic receives praise from clients, who say: “He is very detail-oriented and easy to communicate with. He is quick to respond and provides high-quality advice.”

Biografija

 • 1991-1992: Općinski sud I Sarajevo, sudski pripravnik
 • 1993-1997: Ministarstvo unutarnjih poslova, pravni poslovi
 • 1998-2003: Advokatski ured Tkalčić-Đulić, kao pripravnik, a potom i saradnik u Uredu
 • 2004-2010: Partner u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Adela Draganović
 • 2011-danas: Stariji partner u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman

Pravni fakultet
Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina

Položio pravosudni ispit

Položio advokatski ispit

 • Rođen u Goraždu, Bosna i Hercegovina
 • Znanje jezika: engleski, bosanski / hrvatski / srpski
 • 1991-1992: Općinski sud I Sarajevo, sudski pripravnik
 • 1993-1997: Ministarstvo unutarnjih poslova, pravni poslovi
 • 1998-2003: Advokatski ured Tkalčić-Đulić, kao pripravnik, a potom i saradnik u Uredu
 • 2004-2010: Partner u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Adela Draganović
 • 2011-danas: Stariji partner u Zajedničkom advokatskom uredu Bojana Tkalčić-Đulić, Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman

Imate li neka pitanja?