Propisi i vijesti / Insights

Tekst Zakona o Izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine: Ključna regulativa za pravedno i efikasno izvršenje sudskih odluka

Zakon o Izvršnom postupku FBiH je važan pravni dokument koji regulira postupak izvršenja sudskih odluka na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine. Izvršni postupak je ključni dio pravosudnog sistema koji osigurava provedbu pravomoćnih sudskih odluka i omogućava ostvarivanje prava i izvršenje obveza. Zakon o Izvršnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine pruža sveobuhvatne smjernice i procedure koje […]

Tekst Zakona o Izvršnom postupku Republike Srpske: Ključna regulativa za učinkovito izvršenje sudskih odluka

Zakon o Izvršnom postupku RS predstavlja temeljni pravni akt koji regulira postupak izvršenja sudskih odluka i osigurava učinkovito ostvarivanje prava i izvršenje obveza u Republici Srpskoj. Izvršni postupak predstavlja ključnu fazu pravne zaštite, koja omogućuje provođenje pravomoćnih sudskih odluka i osigurava pravičnost i pravnu sigurnost za sve sudionike postupka. Zakon o Izvršnom postupku Republike Srpske […]