Advokatski pripravnik

Biografija

Od 2019. godine angažovana kao advokatski pripravnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Rođena u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
Poznavanje jezika: engleski, bosanski/hrvatski/srpski

Od 2019. godine angažovana kao advokatski pripravnik u Zajedničkom advokatskom uredu Olodar Prebanić i Arela Jusufbašić-Goloman.

Imate li neka pitanja?